Sijil kami

Hari ini "Tanggungjawab sosial korporat " adalah bibir paling hangat di seluruh dunia, Sejak penubuhan syarikat pada tahun 1997, Bagi Hunter, tanggungjawab untuk orang ramai dan alam sekitar telah memainkan peranan paling penting, yang sentiasa menjadi kebimbangan besar bagi pengasas kami syarikat.

Tanggungjawab Kami Kepada Pekerja

Pekerjaan selamat/pembelajaran sepanjang hayat /keluarga dan kerjaya/sihat dan cergas sehingga bersara. Di Hunter, kami meletakkan nilai istimewa kepada orang ramai.pekerja kitalah yang menjadikan kita sebuah syarikat yang kukuh.Kami melayan satu sama lain dengan hormat, menghargai.dan kesabaran.fokus pelanggan kami yang berbeza dan pertumbuhan syarikat kami hanya dimungkinkan atas dasar ini.

Tanggungjawab Kita Terhadap Alam Sekitar

Tanggungjawab Sosial Kita

Menderma buku kepada sekolah yang berbeza / memberi lebih perhatian kepada pembasmian kemiskinan / Aktif menyokong kanak-kanak di sekolah

BSCI 2021 VERSI

BSCI-01
sijil kami